Oczko plus – czyli budowa oczka z dofinansowania

W ramach programu „Moja Woda” można otrzymać dofinansowanie na przydomową retencję wody. Właściciele domów jednorodzinnych mogą przeznaczyć otrzymane środki na wybudowanie oczka wodnego, dzięki któremu można dodatkowo urozmaicić swój ogród. Wysokość dotacji to aż 5 tysięcy złotych.

Problem suszy jest w Polsce coraz bardziej dotkliwy. Aby zmniejszyć ryzyko niedoborów wody, wprowadzono program „Moja Woda”, który powstał z inicjatywy Ministerstwa Klimatu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Program „Moja Woda”
Głównym celem programu „Moja Woda” jest zwiększenie retencji wody, a dzięki temu zapobieganie problemowi suszy. W tym celu szczególnie ważne są działania odbywające się również na poziomie pojedynczych gospodarstw domowych.

Dzięki programowi „Moja Woda” wydzielono 100 milionów złotych, które przeznaczone są do rozdysponowania na 20 tysięcy przydomowych retencji. Program został rozpisany na lata 2020-2024.

Do 5 tysięcy złotych na oczko wodne
W ramach programu „Moja Woda” właściciel domów jednorodzinnych mogą ubiegać się o otrzymanie dotacji na przydomowe instalacje zatrzymujące wody opadowe albo wody roztopowe.

Maksymalna wysokość dotacji wynosi 5 tysięcy złotych, przy czym nie może ona wynosić więcej niż 80 proc. kosztów inwestycji.

Pozyskane środki mogą być przeznaczone na zakupienie, zamontowanie oraz uruchomienie instalacji wykorzystujących wody opadowe i roztopowe na terenie posiadanej przez wnioskodawcę nieruchomości. Mogą posłużyć one między innymi do wykonania przydomowego oczka wodnego. Oczko w ogrodzie jest sposobem na to, aby ożywić ogród i nadać mu jeszcze piękniejszy wygląd. Zbiornik ten może zostać też zasiedlony wieloma gatunkami ryb ozdobnych.

Oczko wodne plus – wnioski o dofinansowanie

Wnioski o dofinasowanie w ramach programu „Moja Woda” można składać w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za pośrednictwem Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW).

W tym roku wnioski można składać od 1 lipca 2020 roku do 30 lipca 2020 roku.